Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Powiatu Łukowskiego

Promocja Powiatu Łukowskiego i regionu

a) propagowanie idei samorządu terytorialnego jako efektywnej metody wykonywania władzy publicznej,
b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu,
c) współpraca i promocja podmiotów gospodarczych z terenu powiatu,
d) troska o zdrowie społeczeństwa i ochronę środowiska,
f) dbałość o rozwój kultury, sportu i oświaty na terenie powiatu.

 

Łukowskie Forum Rozwoju, organizacja pozarządowa

O nas

Łukowskie Forum Rozwoju jest stowarzyszeniem, które opiera swą działalność na pracy społecznej członków działających na rzecz rozwoju Powiatu Łukowskiego

Film zapożyczony od Master TV

Prosto z Facebook

Error occured while retrieving the facebook feed